Станислав Бинички

Ангажовање 

 

Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички“ се може изнајмљивати у комерцијалне сврхе, уз наплату, а на основу важећег критеријума о ангажовању ансамбла.