Станислав Бинички

O нама  

 

Уметнички ансамбл Министарства одбране "Станислав Бинички" је установа која је главни носилац музичког живота и једини ансамбл на овим просторима са широком програмском лепезом извођачких могућности,  и која на достојан начин афирмише и репрезентује Министарство одбране и Војску Србије широј јавности.

У току дуге традиције постојања, која временски задире у три века, Ансамбл је мењао назив, организационе форме и структуру, али програмски и уметнички опстајао и остајао доследан намени и мисији:

  • главни носилац музичког живота у Војсци,
  • неговање, подстицање и ширење музичког стваралаштва и војничке традиције нашег народа и
  • афирмација културног живота и уметничког стваралаштва у Војсци

 

Станислав Бинички

ПортретСтанислав Бинички
Портрет